26/5/18

Προτάσεις Για Την Βιοτεχνική Παραγωγική Ανασυγκρότηση.
Ο ρόλος της μεταποιητικής βιοτεχνίας για μια οικονομία είναι σημαντικότατος. Προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας ειδικευμένου προσωπικού και δημιουργεί τεχνογνωσία και καινοτομία. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που ακόμα και αν δεν διαθέτεις πρώτες ύλες, μπορείς να παράξεις σημαντικό πλούτο, βασιζόμενος κυρίως στην επιστημονική γνώση και εργασία.
Για τη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη της βιοτεχνίας. Πολλά είναι αυτά που θα μπορούσαμε να προτείνουμε για το σκοπό αυτό. Θα αναφερθώ εν συντομία σε προτάσεις που τις θεωρώ θεμελιώδεις.

  1. Χωροταξικό
Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα που συναντά μια μεταποιητική επιχείρηση, με πολλές συνέπειες για τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά της, είναι το χωροταξικό. Το κράτος οφείλει να χωροθετήσει άμεσα βιοτεχνικά πάρκα και βιομηχανικές ζώνες  πλησίον των αστικών κέντρων και μέσα σ’ αυτά (όπου είναι δυνατόν), αξιοποιώντας ακόμα και παλιά κτήρια, ελεύθερους χώρους, απαλλαγμένους από γραφειοκρατικά προσκόμματα με προεγκεκριμένες περιβαντολογικές μελέτες. Για να υπάρξει μάλιστα χαμηλό κόστος  στη βιοτεχνική στέγη, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν νέοι μικροί επιχειρηματίες, επιβάλλεται να δημιουργηθούν χώροι και πάρκα με ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μόνο χρήσης. Γενικά θα πρέπει να εφαρμοστούν επιλογές που θα απεγκλωβίζουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες από το Real Estate.

  1. Επιλεκτική Φορολογική Ελάφρυνση Για Τις Παραγωγικές Επιχειρήσεις.
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία ισχύει το εξής αντιφατικό:
Τα προϊόντα που παράγουμε για να πουληθούν οφείλουν να είναι ανταγωνιστικά μέσα στην ελεύθερη παγκοσμιοποιημένη αγορά. Οι επιχειρήσεις όμως που τα παράγουν οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με το εκάστοτε κρατικό νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή το καθαρά εμπορικό κομμάτι είναι απόλυτα ελεύθερο χωρίς κρατικά σύνορα. Ενώ το καθαρά παραγωγικό κομμάτι είναι περιορισμένο μέσα στα κρατικά σύνορα. Προφανώς αυτή η παγκοσμιοποιημένη στρεβλής αντιμετώπισης της αγοράς γεννά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος αυτών που παράγουν αγαθά σε χώρες υψηλών κοινωνικών προδιαγραφών, στην αντιπαράθεση τους με αυτούς που μεταφέρουν αγαθά (εισαγωγείς) από τις χώρες χαμηλών κοινωνικών προδιαγραφών.
Πρότασή μου είναι μια επιλεκτική φορολογική ελάφρυνση για τις παραγωγικές επιχειρήσεις και ειδικά γι αυτές  που έχουν ένα σημαντικό συντελεστή προστιθεμένης αξίας στη χώρα μας ή στις επιχειρήσεις που έχουν υψηλό κοινωνικό ισολογισμό.
Μια επιχείρηση που παράγει σημαντικό πλούτο ή δημιουργεί θέσεις εργασίας πρέπει να επιβιώσει στη χώρα μας ακόμα και αν χρειάζεται, για το σκοπό αυτό, να βοηθηθεί με χαμηλή φορολογία. Η απώλεια φορολογικών εσόδων σύντομα θα υπερκαλυφθεί από τα έσοδα των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν, από την αύξηση των εργασιών των υπαρχόντων επιχειρήσεων και από τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων εργαζομένων. Βοηθώντας την παραγωγή μας δεν μεροληπτούμε υπέρ της απλά μετριάζουμε την απαξίωσή της από την παγκοσμιοποίηση.
Το ουσιαστικό σ’ αυτή τη πρόταση είναι ότι δημιουργούνται σημαντικά κίνητρα υπέρ της μεταποίησης σε σχέση με το εισαγωγικό εμπόριο. Ανάλογα μέτρα έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες στην ΕΕ με θεαματικά επενδυτικά αποτελέσματα. Τέλος είναι μια επιλογή που δεν απαιτεί το κράτος να επιλέξει τομείς για να ενισχύσει (με ενδεχόμενη αστοχία), είναι μια επιλογή που η δυναμική της επιχειρηματικότητας θα προκρίνει το εφικτό, το ρεαλιστικό, το κερδοφόρο.
Συμπληρωματικά στο τομέα της φορολογικής ελάφρυνσης πρέπει να προτείνουμε διαδικασίες ώστε οι μεταποιητικές επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών κεφαλαίων. Το επιχειρεί στην βιοτεχνίας απαιτεί α) εκσυγχρονισμό παγίων, β) δυνατότητα αντιμετώπισης παροδικών εμπορικών κρίσεων, γ) αποτυχημένους σχεδιασμούς προϊόντων, δ) αντιμετώπιση επισφαλών απαιτήσεων κτλ. Αν στραγγίζουμε φορολογικά τις επιχειρήσεις και δεν αφήνουμε περιθώρια δημιουργίας κεφαλαίων, εξ αιτίας των παραπάνω απαιτήσεων, η επιβίωση είναι αδύνατη.

  1. Ειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό
Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία χρόνων. Το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση δεν θα υλοποιηθεί ποτέ αν δεν υπάρχουν νέοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι εκπαιδευμένοι στις σύγχρονες τεχνολογίες που θα θητεύσουν δίπλα στους παλαιότερους μαστόρους. Από τότε που απομακρύνθηκαν οι βιοτεχνίες από τον αστικό ιστό, οι νέοι άνθρωποι έχασαν την επαφή με τα επαγγέλματα μαστορικής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νέοι μας να στερούνται βιωμάτων σε τέτοιες δραστηριότητες με συνέπεια την αποστροφή τους σε κάτι άγνωστο. Η αναβάθμιση των τεχνικών λυκείων και η καλύτερη σύνδεση των ανώτερων τεχνικών σχολών με τις ανάγκες της παραγωγής πρέπει να γίνει άμεσα. Παράλληλα πρέπει να τρέξουν βελτιωμένα προγράμματα εξειδίκευσης εργαζόμενων που θα στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση των δεξιοτήτων των τους.

4.      Ελληνικό Σήμα
Πολλοί καταναλωτές έχουν πλέον κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η επιλογή ελληνικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που το έχουν καταλάβει, προβάλουν την όποια ελληνικότητα στα προϊόντα τους, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η καθιέρωση του ελληνικού σήματος που θα αποδίδεται σε προϊόντα που πραγματικά έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στον τόπο μας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ειδικά για τις μικρές νέες βιοτεχνίες το ελληνικό σήμα θα λειτουργούσε σαν brand και θα τις βοηθούσε σημαντικά για να αναπτυχθούν εμπορικά.

5.      Συνέργειες
Ο κατακερματισμός της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας. Το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να δίνει κίνητρα για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των  επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν έχει καλές επιδόσεις σε θέματα συνεργασιών, επιβάλλεται να νομοθετηθούν ειδικά κίνητρα για συνεργασία - συγχώνευση μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Μια καλή αφορμή για να έρθουν σε επαφή επιχειρηματίες με παράλληλες παραγωγές ώστε να συνεργαστούν είναι η χρηματοδότηση κοινών θεματικών περιπτέρων σε εκθέσεις.

6.  Λαθρεμπόριο, Ανταγωνισμός, Ντάμπινγκ
Το λαθρεμπόριο δεν αποστερεί μόνο το κράτος από σημαντικά έσοδα, δημιουργεί παράλληλα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση στους ελέγχουν ώστε να εξαλειφθούν τέτοιες εστίες παρανομίας.
Το περιβάλλον λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων υπολείπεται πολύ από του να χαρακτηριστεί φιλικό,  αν δεχτεί και κτυπήματα από το λαθρεμπόριο και το παραεμπόριο η επιβίωσή τους γίνεται προβληματική.
Επιπλέον θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα στοιχειώδεις ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων. Εκτός από το διατροφικό κομμάτι όπου υπάρχει κάποιος έλεγχος, σε όλα τα άλλα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πολλές φορές εισάγονται επικίνδυνα φτηνά προϊόντα με ανύπαρκτα πιστοποιητικά τα οποία εκτοπίζουν τα προϊόντα μας. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν υπηρεσίες που με μικρό κόστος θα πιστοποιούν τις προδιαγραφές των προϊόντων για να υπάρξει υγιείς ανταγωνισμός.
Τέλος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιτροπή ανταγωνισμού που θα ερευνά, κατόπιν καταγγελιών, περιπτώσεις Ντάμπινγκ με εισαγόμενα προϊόντα.

7.  Ανταγωνιστικά Κεφάλαια Κίνησης.
Τα επιτόκια των τραπεζών για κεφάλαια κίνησης είναι απαγορευτικά. Ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στις τράπεζες αντιμετωπίζουν επιτόκια που λειτουργούν αποτρεπτικά για την ανάπτυξη. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζονται κεφάλαια. Αν το κόστος του χρήματος είναι τέτοιο ώστε να συρρικνώνεται σημαντικά το επιχειρηματικό κέρδος, η παραγωγή γίνεται μη ανταγωνιστική.
Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα μιας αναπτυξιακής τράπεζας ώστε να υπάρξει χαμηλότοκη χρηματοδότηση στις μεταποιητικές επενδύσεις χωρίς τις απαγορευτικές εγγυήσεις που απαιτούν σήμερα οι εμπορικές τράπεζες. Ειδικά για τα κεφαλαία που δίνονται για την αγορά παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να υπάρχει πέραν των επιδοτήσεων, επιτόκιο επιπέδου κόστους αγοράς του χρήματος από τις τράπεζες. Το όφελος από μια επένδυση παγίου, παράγετε συνήθως μετά από μια αρκετά μακροχρόνια περίοδο λειτουργίας του. Αν επιβαρυνθεί αυτή εξ αρχής υπέρογκα, η επένδυση θα έχει μικρά περιθώρια επιβίωσης.

8.  Άμεση Φορολογική Απομείωση Ζημιών
Ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης είναι απογοητευτικός. Όταν υπάρχει κάποια εμπορική αντιδικία αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί δικαστικά μεσολαβούν πολλά χρόνια και εν τέλει, οι οικονομικές απαιτήσεις, πολλές φορές, ουσιαστικά εξανεμίζονται. Πρότασή μου είναι όταν κάποιος ζημιώνει από κάποια συναλλαγή να υπάρχει ένας σύντομος τρόπος για να απομειώνει τα φορολογητέα κέρδη του, ώστε να περιοριστεί η ζημία, μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αν υπάρξει ποτέ κάποια οικονομική δικαίωση να καταβάλλονται οι αναλογούντες φόροι. Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης για εμπορικές διαφορές θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης.

9.  Χρηματοδότηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
Στην Ελλάδα δεν έχουμε βιομηχανίες που να παράγουν μηχανές (βαριά βιομηχανία), ούτε βέβαια θα αποκτήσουμε αγοράζοντας καινούργιες μηχανές! Αγοράζουμε μηχανές για να παράγουμε τα προϊόντα μας. Άρα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο όφελος από τον καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό αν μπορούμε να παράγουμε τα ίδια προϊόντα, το ίδιο ανταγωνιστικά, με πολύ φθηνότερο μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με βάση αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να διαφοροποιηθούν τα προγράμματα επιδότησης παγίων ώστε να καλύπτουν και μεταχειρισμένα μηχανήματα.