4/6/11

Μειώσεις Μισθών, Αύξηση Φορολογίας Και Περιορισμός Του Κράτους!

Πριν ένα χρόνο πάει ο ΓΑΠ στη τρόικα και ζητά τη βοήθειά της.

ΓΑΠ Θα ήθελα μια συνταγή για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα δανεισμού που έχω.

ΤΡΟΙΚΑ Μάλιστα, μειώσεις μισθών, αύξηση φορολογίας και περιορισμός του κράτους.

Μερικούς μήνες αργότερα

ΓΑΠ Θα ήθελα μια συνταγή για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα ύφεσης και ελλειμμάτων που έχω.

ΤΡΟΙΚΑ Μάλιστα, μειώσεις μισθών, αύξηση φορολογίας και περιορισμός του κράτους.

Πρόσφατα

ΓΑΠ Θα ήθελα μια συνταγή για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα ελλειμμάτων, ανεργίας και χρέους που έχω.

ΤΡΟΙΚΑ Μάλιστα, μειώσεις μισθών, αύξηση φορολογίας και περιορισμός του κράτους.

ΓΑΠ Κατάλαβα. Μήπως έχετε κάποια συνταγή για τη λαϊκή εξέγερση που παρουσιάζεται στη χώρα μου.

ΤΡΟΙΚΑ Και βέβαια, μειώσεις μισθών, αύξηση φορολογίας και περιορισμός του κράτους.

ΓΑΠ Μα τον τελευταίο χρόνο εφαρμόζω ότι μου λέτε και όλα πάνε χειρότερα. Τι μου προτείνεται;

ΤΡΟΙΚΑ Ε τότε εφαρμόστε μειώσεις μισθών, αύξηση φορολογίας και περιορισμός του κράτους!

ΓΑΠ  ευχαριστώ θα τα εφαρμόσω!