20/9/10

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Από την πρώτη ανάρτηση τονίσαμε την σημασία που έχει το εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας. Το εμπορικό ισοζύγιο λοιπόν της χώρας μας παρουσιάζει ένα τεράστιο έλλειμμα η μείωση του οποίου δίνει τη λύση στα δείνα μας. Στο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το τεράστιο έλλειμμα σε ποσοστά επί του ΑΕΠ για την τελευταία δεκαετία

11/9/10

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟΣΟ ΛΑΤΡΕΨΑΜΕ

Η κινητήρια δύναμη κάθε υγιούς οικονομικής δραστηριότητας στο καπιταλισμό είναι το κέρδος. Κάθε δραστηριότητα για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να αποδίδει κέρδος και σαυτόν που την παράγει-προσφέρει και σαυτόν που την καταναλώνει-απολαμβάνει.